ภาพกิจกรรม อบรม AutoCAD เบื้องต้นรุ่น 12 เชียงใหม่


25 เม.ย. 2554
สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย จัดอบรมการเขียนแบบก่อสร้างด้วย AutoCAD เบื้องต้น (สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน) รุ่นที่ 12 ซึ่งจัดอบรม ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2554 ณ ศูนย์พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เชียงใหม่

สนใจดูรายละเอียดโครงการฝึกอบรมได้ที่ http://www.yotathai-training.com/autocadbasic

ดูภาพกิจกรรมอบรม คลิกที่ที่