วสท จัดอบรมเทคโนโลยีซอฟท์แวร์ในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง (ฟรี)

      วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท) ร่วมกับ REI Software ในการจัดงานสัมมนาร่วมกันในหัวข้อ "เทคโนโลยีในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง"  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีซอฟท์แวร์ใหม่ ๆ  ที่จะมาช่วยในเรื่องการนำ ไปใช้ในงานวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างในชีวิตจริงซึ่งจะมีความซับซ้อนและคำสั่งที่หลากหลายมากขึ้น  โดยท่านจะได้พบกับการนำเสนอคุณสมบัติใหม่ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งความสามารถของ STAAD.Pro , STAAD.Foundation และ Geo 5, RAM Product Line,  ProSTEEL (Steel Detailing Software), ที่จะช่วยให้การทำงานด้านการออกแบบโครงสร้างต่างๆสามารถทำได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น       ดังนั้นงานสัมมนาครั้งนี้จึงเหมาะสำหรับท่านวิศวกรโครงสร้างวิศวกรโยธาวิศวกรออกแบบ บริษัทผู้ออกแบบอาคาร เสาสายส่งไฟฟ้าและสื่อสาร ผู้รับเหมา หน่วยงานราชการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป โดยงานสัมมนาครั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น พร้อมรับเอกสารประกอบการสัมมนาแสดงคุณสมบัติของโปรแกรม
     ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท) 487 รามคำแหง 39 (เทพลีลา11) ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร.02-184-4600-9 ต่อ 508 โทรสาร.02-319-2710-1  
     จัดอบรมวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554