แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรมโครงการต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา

       ตามที่สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ได้กำหนดจัดอบรมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2554 จำนวนหลายโครงการ (ดูรายละเอียด) และได้เลือกจัดอบรม ณ สุรสัมมาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นั้น
       เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าอบรม สถาบันฝึกอบรมโยธาไทยจึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรมทุกโครงการที่จัดในจังหวัดนครราชสีมา จาก  สุรสัมมาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็น โรงแรมปัญจดารา จังหวัดนครราชสีมา จึงขอประชาสัมพันธ์มายังพี่น้อง ที่สมัครเข้าอบรม ได้ทราบโดยทั่วกัน