ภาพกิจกรรมอบรมกฎหมายควบคุมอาคารฯ ที่เชียงใหม่ ของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย


สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
จัดอบรมกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 3
ณ โรงแรมศิรินารถกาเดนท์ เชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2554

สนใจเข้าอบรมกฎหมายควบคุมอาคารกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย กดที่ link ด้านล่าง
http://www.yotathai-training.com/home/law