ภาพกิจกรรมอบรม "การจัดการและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ รุ่นที่1" ณ โรงแรมปัญจดารา นครราชสีมา

ภาพกิจกรรมอบรมของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
โครงการอบรม"การจัดการและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ รุ่นที่1"
ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา
ณ โรงแรมปัญจดารา นครราชสีมา

คลิกเพื่อดูภาพใน Facebook