วสท.ภาคเหนือจัดอบรม " เชียงใหม่..พร้อมรับมือแผ่นดินไหว? " 27 พฤษภาคม 2554

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 1  จัดอบรมสัมมนา
" เชียงใหม่..พร้อมรับมือแผ่นดินไหว? "
ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมศิรินาทการ์เดนท์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท