กระทรวงการคลัง จับมือ สถานพยาบาลเอกชน 32 แห่ง ทำ MOU ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงรักษาข้าราชการ เริ่ม 1 พฤษภาคม 2554

กระทรวงการคลัง จับมือ สถานพยาบาลเอกชน 32 แห่ง ทำ MOU ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงรักษาข้าราชการ เริ่ม 1 พฤษภาคม 2554

อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมลงนามกับตัวแทนโรงพยาบาลเอกชน 32 แห่งในโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญและบุคคลในครอบครัว โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายมั่น พัธโนทัย เป็นประธาน

อ่านรายละเอียด