สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย จัดอบรมพื้นที่โคราช ช่วง พ.ค.- มิ.ย.54 หลายโครงการ

ช่วงเดือน พฤษภาคม นี้ ถึง ต้นเดือน มิถุนายน สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (โยธาไทยเทรนนิ่ง) จัดโครงการ อบรมที่จังหวัดนครราชสีมา หลายโครงการ ดังนี้
  1. การจัดการและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  วันที่  9-13 พฤษภาคม 2554
  2. เทคนิคการก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้างสำหรับช่างท้องถิ่น วันที่  18-20 พฤษภาคม 2554
  3. การ เขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน) วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2554 
  4. การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย Google Sketchup วันที่ 30 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2554 
  5. การ วิเคราะห์และ ออกแบบโครงสร้าง สำหรับช่างท้องถิ่น :โปรแกรม NEO ของ อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก) วันที่ 30 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2554 
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
http://www.yotathai-training.com/home/nakhon-ratchasima-project