ภาพกิจกรรมฝึกอบรมการเขียนแบบก่อนสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD โคราช

ภาพกิจกรรมฝึกอบรมการเขียนแบบก่อนสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD สำหรับผู้เพิ่งเริ่มต้นใช้งาน
ณ โรงแรมปัญจดารา จังหวัดนครราชสีมา

คลิกเพื่อดูภาพใน Facebook

สนใจเข้าอบรม AutoCAD เบื้องต้นกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
คลิก http://www.yotathai-training.com/autocadbasic