สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดอบรมโครงการต่างๆ ในจังหวัดอุดรเป็นโรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเต็ล

ตามที่สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ได้ กำหนดจัดอบรมโครงการอบรมหลายโครงการ ในจังหวัดอุดรธานี โดยกำหนดจัด ณ โรงแรมเซ็นทารา จ.อุดรธานี แต่เนื่องจากได้รับการแจ้งจากโรงแรมเซ็นทาราแจ้งปรับปรุงห้องประชุมสัมมนาของโรงแรม ทางสถาบันฝึกอบรมโยธาไทยจึงของแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรมที่ จ.อุดรธานี ทุกโครงการ จาก โรงแรมเซ็นทารา จ.อุดรธานี เป็นโรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเต็ล http://www.prajaktrahotel.com/  สถานที่ตั้งอยู่ริมหนองประจักษ์ จ.อุดรธานี

ดูโครงการอบรมของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ในพื้นที่ จ.อุดรธานี ได้ที่
http://www.yotathai-training.com/home/udon-project