แนะนำโครงการ "แบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน" ของสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย กทม.

แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ต้องการปลูกสร้างบ้านของตนเอง นำไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการออกแบบ เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกที่หลากหลาย และได้แบบบ้านที่ทันสมัย ช่วยส่งเสริมให้กรุงเทพฯ ได้มีสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบสวยงามมากยิ่งขึ้น

คลิกเพื่อดูรายละเอียด