แนะนำเว็บ "กองช่าง เทศบาลเมืองเบตง" จังหวัดยะลา


วันนี้ขออนุญาต แนะนำเว็บไซต์ของ กองช่างเทศบาลเมืองเบตง อำเภอที่อยู่ใต้สุดแดนสยามครับ เป็นเว็บที่มีรูปแบบสวยงาม มีข้อมูลข่าวสาร ของกองช่าง ตลอดจนข้อมูลที่จะต้องข้องเกี่ยวกับงานบริการประชาชนอย่างครบถ้วน เช่นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แบบฟอร์ม ต่างๆ น่าสนใจครับ คลิกชมได้ที่ http://www.betongtown.com/chang/index.html