ขอเชิญชมการแสดงคอนเสิร์ต CU Band ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

ขอเชิญชมและร่วมกิจกรรม “การแสดงคอนเสิร์ตนอกมหาวิทยาลัย”
ของวงดนตรี CU Band จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในรูปแบบการแสดงแบบ บิ๊กแบนด์
ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมปกเกล้าราชมงคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
ชมฟรี...