ภาพกิจกรรมอบรมโครงการ Multiframe 4D รุ่นที่ 1 @ เชียงใหม่


ภาพกิจกรรมอบรม การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม Multiframe 4D รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จัดอบรม ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2554 สอนโดย อาจารย์เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก

ดูภาพกิจกรรม ใน Facebook ทั้งนี้สถาบันฝึกอบรมโยธาไทยจัดอบรม การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม Multiframe 4D อีก 3 รุ่น ที่จังหวัด อุดรธานี อุบลราชธานี และสงขลา (หาดใหญ่) ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.yotathai-training.com/home/multiframe-4d