คู่มือการใช้งานโปรแกรม Multiframe 4D โดย อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก


คู่มือการใช้งานโปรแกรม Multiframe 4D โดย อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก สำหรับใช้ประกอบการจัดอบรบ การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม Multiframe 4D ของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ซึ่งกำหนดจัด 4 รุ่น ทั่วประเทศ ได้แก่
รุ่นที่ 1 9-13 พฤษภาคม 2554 เชียงใหม่
รุ่นที่ 2 4-8 กรกฎาคม 2554 อุดรธานี
รุ่นที่ 3 8-12 สิงหาคม 2554  อุบลราชธานี
รุ่นที่ 4 26-30 กันยายน 2554 หาดใหญ่


สนใจเข้าอบรม การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม Multiframe 4D ของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.yotathai-training.com/home/multiframe-4d

คลิกเพื่อ ดู และ Download เอกสาร