อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 1 ม.ค.54 (ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ฉบับที่ 5)

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ฉบับที่ 5 ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ มีผล 1 มกราคม 2554

เอามาเผยแพร่เพื่อให้พี่น้องได้ใช้งานกันครับ เพราะ ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างงานชลประทาน จำเป็นต้องใช้

ดู และ Download ได้ที่
https://yotathai.box.net/shared/0jgpvzdprlgq0cqkmhgv