ภาพกิจกรรมอบรม "การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างสำหรับช่างท้องถิ่น" รุ่นที่ 10 อุดรธานี

ภาพกิจกรรมอบรม การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง สำหรับช่างท้องถิ่น
(โปรแกรม NEO ของ อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก) รุ่นที่ 10
ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ จังหวัดอุดรธานีคลิกเพื่อดูภาพ ใน Facebook

สนใจเข้าอบรม การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง สำหรับช่างท้องถิ่น (โปรแกรม NEO ของ
อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก) กับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย คลิก http://www.yotathai-training.com/neo