อีก 2 เดือนกรมบัญชีกลางกำหนดราคากลางจัดซื้อจัดจ้างใหม่

Daily News Online หน้าการเมือง 2 เดือนกำหนดราคากลางจัดซื้อจัดจ้างใหม่

กรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณปรับราคากลางจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐใหม่หมด
เมื่อ วันที่ 1 มิ.ย. นายอารีพงศ์ ภู่ชะอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณกำลังดำเนินการกำหนดราคากลางในการจัด ซื้อจัดจ้างภาครัฐใหม่ เพื่อให้ราคากลางเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากขึ้น นอกจากนี้จะเปิดเผยข้อมูลการเสนอราคาเพื่อให้เกิดความโปร่งใส่ และมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่รัดกุม สำหรับการจัดกำหนดราคากลางใหม่นี้จะแยกเป็น 9 หมวด เช่น หมวดก่อสร้าง โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาร่วมพิจารณากำหนดราคากลางใหม่ คาดว่าภายใน 2 เดือนจะเริ่มทยอยประกาศราคากลางใหม่ออกมาใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาค รัฐได้ทันที.