ขอเชิญเข้าอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้าง และการจัดทำราคากลางของทางราชการ" (ฉบับปรับปรุงใหม่ 2555) จ.พระนครศรีอยุธยา 30 เม.ย. - 4 พ.ค. 2555

ขอเชิญเข้าอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้าง และการจัดทำราคากลางของทางราชการ" (ฉบับปรับปรุงใหม่ 2555) จ.พระนครศรีอยุธยา 30 เม.ย. - 4 พ.ค. 2555

 สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training)
 ขอเชิญเพื่อนช่างและพี่น้องชาวท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อนข้าราชการหน่วยงานอื่นๆ เข้าอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้าง และการจัดทำราคากลางของทางราชการ" (หลักเกณฑ์ราคากลางฉบับปรับปรุงใหม่ 2555 ตามมติ ครม.13 มีนาคม 2555) ณ วรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา

ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2555- 4 พฤษภาคม  2555 ค่าลงทะเบียนเพียง 3,000 บาท เท่านั้น

สนใจสมัครด่วน ดูรายละเอียด ได้ที่ http://www.yotathai-training.com/rakha-klang-2555
หรือติดต่อ คุณ เปิ้ล โยธาไทย 081-3282788

ดู ตารางสรุปเปรียบเทียบสาระสำคัญ หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตามมติ ครม. 13 มีนาคม 2555