งานสัมพันธ์น้องพี่ 28 ปี อาสา เทคโนฯ สงขลา


ขอเรียนเชิญพี่น้องชาวอาสาราชมงคลศรีวิชัย(เทคโนฯ สงขลา) ทุกคน ทั้งศิษย์เก่าและ ศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมงานสัมพันธ์น้องพี่ 28 ปี อาสาฯในวันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2554
ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา
กำหนดการกิจกรรมในวันงาน
เวลา รายละเอียด
9.00 – 12.00 น. ทำบุญเลี้ยงพระ
17.00 – 23.00 น. กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์
- ร่วมรับประทานอาหารเย็นด้วยกันในผองน้องพี่อาสา
- กิจกรรมโฟคซองน้องพี่อาสา
- พิธีเปิด พร้อมมอบเกียรติบัตรสมาชิกอาสาที่สำเร็จการศึกษาใน ปีการศึกษา 2553
- กิจกรรมชาวค่าย จะมีการแสดงดังนี้
- การแสดงรุ่นน้องอาสา
- การแสดงรุ่นพี่อาสา


ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.arsa-technosongkhla.net/