แบบอาคารห้องประชุม 2 ชั้น โดย ภานุมาส คำปันนา อบต.ศรีบัวบาน จังหวัดลำพูน

แบบแปลนก่อสร้างอาคารห้องประชุม 2 ชั้น
ผู้เผยแพร่ :ช่างภานุมาส คำปันนา / อบต.ศรีบัวบาน จังหวัดลำพูน
รูปแบบไฟล์ : ไฟล์ dwg
คำอธิบายเพิ่มเติม : มี 5 ไฟล์ ย่อย รวมด้วย winrar ให้แตกไฟล์ออกแล้วเปิดด้วย AutoCAD

http://downloads.yotathai.net/2011/06/2_16.html