ภาพกิจกรรมอบรม "การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย Google Sketchup" รุ่นที่ 12 โคราช

ภาพกิจกรรมอบรม "การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย
Google Sketchup" รุ่นที่ 12 ของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย จัดอบรม ณ โรงแรมปัญจดารา นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 - 3 มิถุนายน 2554

ดูภาพกิจกรรมอบรมใน Facebook

สนใจอบรม "การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย Google Sketchup" กับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย คลิกดูรายละเอียดที่ http://www.yotathai-training.com/googlesketchup