ภาพการสำรวจพื้นที่ออกค่ายอาสาโยธาไทยครั้งที่ 5 โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ จ.น่าน

เมื่อปลายเดือน พ.ค. 54 ที่ผ่านมา ทีมงานชมรมค่ายอาสาโยธาไทย ได้ เข้าสำรวจโรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน พื้นที่เป้าหมาย ที่จะออกค่ายอาสาโยธาไทย ครั้งที่ 5 ทีมงานสำรวจได้ข้อสรุปว่าออกค่ายอาสาโยธาไทยครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ โดยกำหนดวันออกค่าย 10-12 ธันวาคม 2554 ซึ่งเป็นช่วงหยุดยาว 3 วันและเป็นช่วงหน้าหนาว กิจกรรมเบื้องต้นที่ทีมงานสำรวจได้กำหนดไว้ คือ การปรับปรุงโรงอาหาร การทำทางเดินภายในบริเวณโรงเรียน การก่อสร้างสนามเด็กเล่น 
คลิกเพื่อดูภาพใน Facebook ครับ