ภาพกิจกรรมฝึกอบรมเทคนิคการก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้างสำหรับช่างท้องถิ่น รุ่นที่ 5 พิษณุโลก

ภาพกิจกรรมฝึกอบรมของ สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย เทคนิคการก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้างสำหรับช่างท้องถิ่น รุ่นที่ 5 วันที่ 15-17 มิถุนายน 2554
ณ โรงแรมริเวอร์แกรนด์ พิษณุโลก


ดูภาพใน Facebook

สนใจเข้าอบรม เทคนิคการก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้างสำหรับช่างท้องถิ่น กับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย รุ่นต่อไปที่ อุบลราชธานี ดูรายละเอียดได้ที่
http://www.yotathai-training.com/home/constraction-tecnique