ภาพกิจกรรมฝึกอบรมการเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD รุ่นที่ 14 จ.พิษณุโลก


ภาพกิจกรรมฝึกอบรมการเขียนแบบก่อนสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD รุ่นที่ 14 พิษณุโลก
ภาพกิจกรรมฝึกอบรม ของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
โครงการอบรม การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน)
รุ่นที่ 14 โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2554

ในปีงบประมาณ 2554 นี้ จะมีจัดอีก 4 รุ่น ที่ อุดรธานี ร้อยเอ็ด พระนครศรีอยุธยา และ สงขลา (หาดใหญ่)

ดูภาพ ใน Facebook

ท่านที่สนใจอบรม  การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน) 
ดูรายได้ละเอียดได้ที่ http://www.yotathai-training.com/autocadbasic