ภาพกิจกรรมอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลาง" สกลนคร

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย จัดอบรม
"เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้าง และการจัดทำราคากลางของทางราชการ" รุ่นที่ 12
ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย.-1 ก.ค. 2554
ณ โรงแรม U-Hotel จังหวัดสกลนคร

คลิกดูภาพ ใน Facebook

ในปีงบประมาณ 2554 นี้สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย กำหนดจัดอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้าง และการจัดทำราคากลางของทางราชการ" อีก 2 รุ่น

รุ่นที่ 13 โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครสวรรค์ วันที่ 15-19 สิงหาคม 2554
รุ่นที่ 14 โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์แอนด์รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 19-23 กันยายน 2554
ดูรายละเอียดและสมัครเข้าอบรมได้ที่ http://www.yotathai-training.com/rakaklang2