เว็บไซต์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ใกล้ถึงวันเลือกตั้งแล้ว ขอแนะนำเว็บไซต์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
http://www.khonthai.com/Election/enqvoter/indexenqvoter.php