เว็บไซต์รวมข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างของราชการ

เว็บไซต์รวมข้อมูลหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตามมติ ครม. เมื่อ 6 ก.พ. 2550 มีข้อมูลครบครัน เป็นส่วนหนึ่งของเว็บโยธาไทย
ดูได้ที่ http://www.ราคากลาง.com
หรือ http://rakaklang.yotathai.net