โปรแกรม Free dwg viewer ดูไฟล์งานเขียนแบบ ฟรี

 สำหรับเปิดดูไฟล์งานเขียนแบบ สกุล Dwg หรือ ไฟล์ที่เขียนด้วย AutoCAD นั่นเองครับ สามารถใช้งานได้ฟรี

ข้อมูลจากเว็บ http://infograph.com/products/viewers.asp