โปรแกรมสร้างไฟล์ pdf ฟรี

โปรแกรมสร้างไฟล์ pdf เมื่อติดตั้งแล้วจะเหมือนเป็นเครื่องพิมพ์เครื่องหนึ่ง เป็น Free Program สามารถใช้งานได้ฟรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บ http://www.pdfforge.org/pdfcreator