โยธาไทยเปิดบริการ Sub Domain ภายใต้ชื่อ thailocaladmin.org สำหรับ อปท. พร้อมติดตั้งเว็บไซต์ฟรีโยธาไทยเปิดบริการโดเมนภายใต้ชื่อ thailocaladmin.org ฟรี(มีค่าติดตั้ง 100 บาท) สำหรับ อปท. พร้อมติดตั้งเว็บไซต์ฟรีของ Google หรือ weebly จำนวนจำกัด เพียง 99 หน่วยงานเท่านั้น

โดยหน่วยงาน จะได้ชื่อเว็บไซต์ ฟรี เป็นชื่อหน่วยงานนำหน้า thailocaladmin.org เช่น
http://kohyor.thailocaladmin.org ซึ่ง Domain  บริการให้ฟรี ต่ออายุให้ฟรีทุกปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมสมัครใช้เว็บไซต์หรือ blog ฟรี ของ Google ให้ด้วย รับเฉพาะหน่วยงาน อปท.เท่านั้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงชื่อขอใช้บริการได้ที่
http://www.thailocaladmin.org/