รวมหลักเกณฑ์ราคากลางโดยโยธาไทย V.1

รวมเอกสารมติครม.,หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ รวมรวมโดยเว็บไซต์ www.yotathai.net

เอกสารนี้เป็น เวอร์ชั่นหนึ่ง (V.1)
เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 หากมีอะไรใหม่ จะออกเป็นเวอร์ชั่น ถัดไปเรื่อยๆ ครับ

Download ได้ที่ https://yotathai.box.net/shared/lbyeukpztsf7p5psafd8

ดูเว็บไซต์สนับสนุนการจัดทำราคากลางได้ที่ http://www.ราคากลาง.com