ขอเชิญพี่น้องร่วมแป่งปันความรู้ ข้อมูล ผลงาน กับ Yotathai Share

Yotathai Share : เพื่อนพ้องพี่น้องร่วมแบ่งปัน
เป็นอีกหนึ่งช่องที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานของพี่ๆน้องๆ ชาวช่างและ ชาวท้องถิ่นเรา ด้วยการช่วยเหลือกันด้วยการแบ่งปันข้อมูล ความรู้ ผลงาน ให้กับพี่ๆน้องๆ เพื่อนำไปศึกษา หรือนำไปใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติของเราต่อไป


คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ share.yotathai.net