โครงการอบรมของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 โครงการ 22-26 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ขอเชิญสมัครอบรม 2 โครงการ วันที่ 22-26 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 ที่ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา


1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน) 5 วัน 3,000 บาท
วิทยากร อ.สุริยา แสนเจริญ


2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง สำหรับช่างท้องถิ่น :โปรแกรม NEO ของอ.เสริมพันธ์ 5 วัน 3,000 บาท
วิทยากร อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก 


สนใจดูรายละเอียดและสมัครอบรมได้ที่นี่ 

http://www.yotathai-training.com/home/ayutthaya-project
หรือติดต่อ คุณเปิ้ล โยธาไทย 0813282788