อบรมการออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย Google Sketchup 1-5 สิงหาคม 2554 อุบลราชธานี 5 วันเพียง 3,000 บาท

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย กำหนดจัดอบรม  การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย Google Sketchup
ในวันที่ 1-5 สิงหาคม 2554
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีอุบลราชธานี
5 วันเพียง 3,000 บาทเท่านั้น

ดูรายละเอียดและสมัครเข้าอบรมที่
http://www.yotathai-training.com/googlesketchup
หรือติดต่อ คุณ เปิ้ล โยธาไทย 081-3282788
ค่าละทะเบียนเพียง 3,000 บาท อบรม 5 วัน


Download โปรแกรม Google Sketchup