เชิญร่วมร่วมกิจกรรมการแข่งขันคอนกรีตมวลเบาระดับอุดมศีกษาครั้งที่ 5 วันที่ 18-19 สิงหาคมนี้ ที่หัวหิน

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วม"การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5" ชิงด้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2554 ณ ลานเอนกประสงค์ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ดูเอกสารรายละเอียดต่างๆ ได้ที่
https://yotathai.box.net/shared/a5ovoq68xgux967e4eop