ภาพกิจกรรมฝึกอบรม การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน) รุ่นที่ 15 อุดรธานี

ภาพกิจกรรมฝึกอบรม การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน) รุ่นที่ 15 ของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2554
ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จ.อุดรธานี

ดูภาพใน Facebook

สนใจเข้าฝึกอบรม การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD กับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่

http://www.yotathai-training.com/autocadbasic