โปรแกรมช่วยเขียนแบบใน AutoCAD 2002 ของพี่เอนก พ่วงสุด

ผมได้เรียนขออนุญาต พี่เอนก พ่วงสุด ว่าขอนำโปรแกรม Drafing2002
ซึ่งเป็นโปรแกรมช่วยเขียนแบบ ใน AutoCAD เวอร์ชั่น 2002
ที่พี่เอนกพัฒนาขึ้นมาขายก่อนหน้านี้ ออกเผยแพร่ในเว็บโยธาไทย
(พี่เอนก พ่วงสุด เป็นเป็นวิศวรโยธา สังกัดเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี)
ซึ่งพี่เอนก มีความยินดี ที่จะให้พี่ๆ น้องๆ
ชาวช่างและชาวท้องถิ่นเราได้นำไปใช้ประโยชน์ ให้เกิดกับประเทศชาติของเราได้ฟรี
แต่อย่างไรก็ตาม โปรแกรมนี้ก็ยังเป็นลิขสิทธิ์ ของพี่เอนก อยู่เช่นเดิมครับ
การเผยแพร่ต้องเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ทางการค้า
และพี่เอนก ได้อนุญาตให้เผยแพร่ ในเว็บโยธาไทย เท่านั้น นะครับ
การนำไปเผยแพร่ ที่อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต ยังถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ นะครับ