รวมแบบและคู่มือก่อสร้าง ฝายแม้ว-ฝายชะลอน้ำ

รวมแบบและคู่มือก่อสร้าง ฝายแม้ว-ฝายชะลอน้ำ

ขอขอบคุณช่าง Melawan Srsk
ที่อนุเคราะห์ข้อมูล ครับ