อบรมการวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม Multiframe 4D วันที่ 8-12 สิงหาคม 2554 อุบลราชธานี

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทยจัดอบรมการวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม Multiframe 4D 
วันที่ 8-12 สิงหาคม 2554  
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สอนโดย อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก

ดูรายละเอียดและสมัครเข้าอบรมได้ที่
http://www.yotathai-training.com/home/multiframe-4d 
หรือติดต่อ คุณ เปิ้ล โยธาไทย 081-3282788
ค่าละทะเบียนเพียง 3,000 บาท อบรม 5 วัน


ดูตัวอย่าง VDO สอนโปรแกรม โปรแกรม Multiframe 4D โดย อ.เสริมพันธ์ ได้ที่
https://yotathai.box.net/shared/zn52z94g9mfkrkv5jhi8