ภาพกิจกรรมอบรม การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม Multiframe4D รุ่นที่ 2 อุดรธานี

ภาพกิจกรรมอบรม การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม Multiframe4D รุ่นที่ 2
ของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2554
ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จ.อุดรธานี

ดูภาพใน Facebook

สนใจเข้าอบรม "การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม Multiframe4D"
กับ สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
ดูรายละเอียดและสมัครเข้าอบรมได้ที่
http://www.yotathai-training.com/home/multiframe-4d