แบบก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น โดย ช่างศิริพงษ์ พัดชา / กองช่าง อบจ.ชุมพร

แบบก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น

เขียนแบบและเผยแพร่โดย : ช่างศิริพงษ์ พัดชา / กองช่าง อบจ.ชุมพร โทร 083-8458442 ได้กรุณาส่งมาให้เว็บโยธาไทย เพื่อเผยแพร่ให้กับพี่ๆน้องๆ เพื่อนช่าง ได้นำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวอย่าง การนำไปใช้ ต้องคำนึงถึงสิทธิ์ ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับแบบแปลนด้วยนะครับ

รูปแบบไฟล์ : ไฟล์ CAD ย่อเป็น zip ต้องแจกไฟล์ zip ออกก่อน

https://yotathai.box.net/shared/c4xkn2h3ip8gbg2k1ms3