อบรมการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง สำหรับช่างท้องถิ่น เชียงใหม่ 3-7 กันยายน 255555

อบรมการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง 3-7 กันยายน 2555  ที่เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training) จัดอบรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง
ด้วยโปรแกรม NEO ของ อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก
สอนโดยอาจารย์เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก 

3-7 กันยายน 2555 (5 วัน)
โรงแรมศิรินารถการ์เด้นท์ จ.เชียงใหม่
 
ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://www.yotathai-training.com/neo
หรือติดต่อ คุณ เปิ้ล โยธาไทย 081-3282788

Download คู่มือ NEO RC DESIGN V5
Download โปรแกรม NEO RC DESIGN V5
Download โปรแกรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง