สรุปผลการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5

สรุปผลการแข่งขัน "คอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 5" ซึ่งจัดแข่งขันเมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 23 ทีม ร่วมสังเกตุการณ์ 2 ทีม ผลการแข่งขัน
- รางวัลชนะเลิศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- รองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
-รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่)

ดูรายชื่อทีมที่เข้าแข่งขัน
ดูผลการแข่งขัน