มาตรฐานการควบคุมอาคาร

มาตรฐานการควบคุมอาคาร เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการควบคุมอาคารของท้องถิ่น จัดทำโดยกรมส่งเสริมฯ
https://yotathai.box.net/shared/dlv1nhapbmv3jzsb4k3n