แจ้งเปลี่ยน โดเมน เข้าเว็บราคากลางของโยธาไทย

แจ้งเปลี่ยนโดเมนเข้าเว็บรวมข้อมูลเรื่องหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ จาก http://www.ราคากลาง.com เป็น http://rakaklang.yotathai.net/  นะครับ