ตัวอย่างเอกสารการยกฐานะจาก อบต.เป็นเทศบาล

ตัวอย่างเอกสารการยกฐานะจาก อบต.เป็นเทศบาล 


เผยแพร่โดย ช่างหนึ่ง ระยอง

ดูเอกสารที่นี่ ครับ
https://yotathai.box.net/shared/x7e7qm5oxzkbqk7yu78s