แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1

แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของทองถิ่น แบบถนนท.1

เป็นแบบที่ชาวท้องถิ่นยังนิยมใช้งานอยู่ครับ
ขอขอบคุณ ช่างเอกภพ บุญเพลิง (ช่างท๊อป) อบจ.กาฬสินธุ์ ที่ได้กรุณาจัดการเรื่องการแสกนเป็นไฟล์  pdf และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการแสกนแล้วส่งให้ทางโยธาไทย เผยแพร่ครับ

ไฟล์ zip ไว้นะครับ แตกออกมาจะเป็น  pdf
https://yotathai.box.net/shared/me459ecjq1ezevxjfnk7