แบบก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาด กว้าง 17.50 ม. ยาว 26.50 ม. โดยช่างปิยะ ภูมิกระจาย

อาคารเอนกประสงค์ ขนาด กว้าง 17.50 ม. ยาว 26.50 ม.พื้นที่ 463.75 ตร.ม. 

โดย ช่างปิยะ ภูมิกระจาย เทศบาลตำบลขมิ้น กาฬสินธุ์


เป็นไฟล์ CAD