นามสงเคราะห์ส่วนราชการ 2552-2553 (ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ ข้าราชการส่วนราชการ)

นามสงเคราะห์ส่วนราชการ 2552-2553
ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ ข้าราชการส่วนราชการต่าง
เป็นข้อมูลปี 2552-2553
จัดทำโดยกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ประมาณ 846 หน้า เป็นไฟล์  pdf

https://yotathai.box.net/shared/ir1ttkr632tee5m2uujx